Together you can do more. About co-creating solutions for the climate on the example of the Poznań Agglomeration

Lupa, P. & Fagiewicz, K. (2022). Razem można więcej. O współtworzeniu rozwiązań na rzecz klimatu na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej. Magazyn Drzewo Franciszka, 4-5/2022-2023, 102-104.