Social innovation as support for adaptation and mitigation to climate change on the example of the TeRRIFICA project

Kaczmarek, P. (2022). Innowacje społeczne jako wsparcie procesu adaptacji i mitygacji do zmian klimatu na przykładzie projektu TeRRIFICA. Przegląd Planisty, 9, 16-18. https://www.researchgate.net/publication/364305015