XVII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB)

26 czerwca, 2019

W dniach 13-14 czerwca 2019 roku, w Gdańsku odbyło się XVII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB), w którym wzięli udział przedstawiciele zespołu projektowego. W czasie wystąpienia przedstawiono najważniejsze założenia projektu TeRRIFICA dotyczące m.in. celu, zakresu przestrzennego oraz przyjętej metodologii działań. Prezentacji wysłuchali zarówno przedstawiciele świata nauki, władz samorządowych, jak i fundacji. Prezentacja stanowiła element sesji: „Nauka dla społeczeństwa – przykłady dobrych praktyk uniwersytetów zaangażowanych społecznie”, której tematyka została poświęcona projektom i inicjatywom z obszarów: odpowiedzi świata nauki na globalne wyzwania, włączania Agendy Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Developmnet Goals, SDG) w programy badawcze i w nowe programy kształcenia, rozumienia badań społecznie odpowiedzialnych, nauki obywatelskiej.

Images

Documents

No items found

Links

No items found

Categories