Wyniki projektu TeRRIFICA zaprezentowane podczas konferencji międzynarodowej „6th Conference on Urban e-Planning”, Uniwersytet Lisboński, Portugalia

11 kwietnia, 2022

W dniu 11 kwietnia 2022 r. zespół pracowników Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej realizujący projekt TeRRIFICA wziął udział w międzynarodowej konferencji „6th Conference on Urban e-Planning” zorganizowanej w formule online przez Instytut Geografii i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Lizbońskiego. W wystapieniu zatytułowanym „Citizen science supporting climate action and adaptation policy.
Crowd-Mapping insights from six pilot regions within the TeRRIFICA project” przedstawiono dotychczasowe wyniki projektu w zakresie identyfikacji i mapowania miejsc, których zagospodarowanie przestrzenne może wzmacniać lub osłabiać odporność na zmiany klimatu. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości stosowania mapowania partycypacyjnego (crowdmappingu) na potrzeby planowania przestrzennego i przygotowania opracowań strategicznych w obszarze adaptacji do skutków zmian klimatu na przykładzie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Metropolii Poznań. Podkreślono również istotną cechę narzędzi internetowych opartych o crowdmapping jako umożliwiających prowadzenie konsultacji społecznych i działań partycypacyjnych w warunkach ograniczeń sanitarnych na przykładzie epidemii SARS-Cov-2.

Więcej informacji o konfernecji, w tym o abstraktach wystąpień i wygłoszonych prezentacjach, znajduje się na stronie https://sites.google.com/view/uep2022conference/home.

Images

Documents

Links

Categories