Wspieramy opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Metropolii Poznań

8 marca, 2021

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zawarł ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań porozumienie w celu nawiązania wielokierunkowej współpracy dla realizacji badań naukowych dotyczących priorytetowych zagadnień związanych z planowaniem i realizacją polityki rozwoju obszaru gmin Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Polski zespół TeRRIFICA weźmie udział w pracach badawczych niezbędnych do przygotowania Planu Adaptacji do zmian Klimatu Metropolii Poznań. Realizacja przyjętego planu badań przewiduje m.in. organizację warsztatów konsultacyjnych w każdej gminie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które będą realizowane zgodnie z podejściem living labs przy zastosowaniu techniki World Cafe. W ramach włączania i aktywizacji mieszkańców oraz innych grup partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego przewiduje się również pełne wykorzystanie dotychczasowych efektów projektu TeRRIFICA, w tym narzędzia mapujklimat.terrifca.eu.

Images

Documents

No items found

Links

No items found

Categories