TeRRIFICA w wydarzeniach organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

5 czerwca, 2019

Aby dotrzeć do jak największej liczby osób zaangażowanych w zagadnienia zmian klimatycznych, wykorzystujemy różne możliwości promowania projektu TeRRIFICA. Doskonałym sposobem upowszechniania informacji o projekcie są m.in. wydarzenia odbywające się na WNGiG. W maju 2019 roku o TeRRIFICE można było usłyszeć lub zapoznać się z materiałami promocyjnymi podczas:

  • • wykładu prof. Ewy Bednorz „Zmiany Klimatu – mity i fakty” wygłoszonego w ramach spotkania Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego [09.05.2019]
  • • międzynarodowej konferencji „Processes and Palaeo-environmental changes in the Arctic: from past to present (PalaeoArc)” organizowanej m.in. przez prof. Witolda Szczucińskiego [20-24.05.2019]

Images

Documents

No items found

Links

No items found

Categories