TeRRIFICA prezentowana na konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Meksyku

14 września, 2022

W dniach 29 – 31 sierpnia 2022 w Meksyku odbyła się konferencja IGU Commission Geography of Governance 'Local governance in a time of global emergencies’ . Podczas tego wydarzenia zaprezentowane zostały wyniki projektu TeRRIFICA dotyczące kokreacji wokół adaptacji i mitygacji do zmian klimatu w postaci planu adaptacji do zmian klimatu dla aglomeracji poznańskiej.

Doświadczenia uzyskane w projekcie TeRRIFICA w związku z przygotowywanym planem adaptacji do zmian klimatu dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań, stały się podstawą do wygłoszonego referatu na konferencji Komisji Geografii Zarządzania Międzynarodowej Unii Geograficznej w Mexico City. Proces przygotowania planu adaptacji zawierał w sobie między innymi wykorzystanie warsztatów z mieszkańcami w formie world cafe, narzędzia crowdmappingu (http://mapujklimat.terrifica.eu/) oraz danych przyrodniczych (obszary powodziowe, pokrycie terenu, dane spektralne) oraz ekspercką analizę istniejących dokumentów strategicznych oraz polityk. Plan adaptacji do zmian klimatu dla Metropolii Poznań został przygotowany przez zespół w składzie: prof. Damian Łowicki(koordynator prac), prof. Paweł Churski, prof. Andrzej Mizgajski, prof. Katarzyna Fagiewicz,  dr Tomasz Herodowicz, dr Piotr Lupa, dr Kamil Jawgiel, Patryk Kaczmarek, Adam Perz.

Zebrane doświadczenie zostało zaprezentowane w wystąpieniu “Co-creation for developing the local climate emergency responses – lessons from Poznań agglomeration in Poland” w panelu poświęconym odpowiedzi lokalnego zarządzania na kryzys klimatyczny. Poznański zespół projektu TeRRIFICA reprezentowany był przez profesora Pawła Churskiego (kierownika projektu w Polsce) oraz Patryka Kaczmarka.

Images

Documents

No items found

Links

No items found

Categories