TeRRIFICA elementem budowania wizji UAM jako Uniwersytetu Zaangażowanego w roku akademickim 2018/2019

30 września, 2019

Projekt TeRRIFICA został uwzględniony w katalogu działań UAM (s. 65), które wpisują się w misję tworzenia uniwersytetu zaangażowanego społecznie. Zdecydował o tym charakter projektu, którego celem jest usprawnienie procesu zarządzania zmianami klimatycznymi w ramach regionalnych sieci innowacji oraz budowanie świadomości mieszkańców miast i regionów na temat zachodzących w ich środowisku zmian klimatycznych i ich konsekwencji dla jakości życia. Projekt uwzględnia m.in. proces ko-kreacji tj. zbadanie narzędzi, metod, technik wykorzystywanych przez różnych interesariuszy do projektowania innowacyjnych rozwiązań dotyczących zmian klimatycznych oraz przetestowanie metodologii żywych laboratoriów (living lab).

Images

Documents

No items found

Links

No items found

Categories