Projekt TeRRIFICA prezentowany na webinarze Międzynarodowej Unii Geograficznej

14 listopada, 2022

Wyniki projektu TeRRIFICA związane z działaniami wokół przygotowania planu adaptacji dla aglomeracji poznańskiej, uwzględniającymi wiedzę obywatelską, oraz współtworzenie rozwiązań  wraz z mieszkańcami, naukowcami oraz władzami lokalnymi, na rzecz adaptacji i mitygacji do zmian klimatu, zaprezentowane zostały na webinarze 'The Response of Local Governance to the Global Climate Emergency’ organizowanym przez  IGU Commission Geography of Governance. Wystąpienie pod tytułem 'Experiences with developing the climate adaptation plan for the Poznań Agglomeration in Poland – Co-creation with engaging citizens, scientists, and local government’ prezentowali przedstawiciele poznańskiego zespołu TeRRIFICA – prof. Paweł Churski i Patryk Kaczmarek.

Stworzony przez IGU webinar odbywał się w tygodniu ważnych dla polityki klimatycznej zdarzeń. Wydarzenia w postaci 27 Szczytu klimatycznego (27th Conference of the Parties of the UNFCCC), spotkania sygnatariuszy protokołu z Kioto (CMP 17),  oraz spotkania sygnatariuszy porozumienia paryskiego (CMA 4) były świetną okazją do spotkania się na webinarze, i podzielenia się doświadczeniami związanymi z lokalnym zarządzaniem polityką klimatyczną.

Images

Documents

No items found

Links

No items found

Categories