Prezentacja koncepcji demonstracyjnego ogrodu klimatycznego UAM

30 listopada, 2022

Równolegle do webinarium podsumowującego projekt TeRRIFICA, w regionie pilotażowym aglomeracji poznańskiej, w budynku Collegium Geographicum UAM w dniach 14-18 listopada 2022, odbyła się wystawa prezentującą prace studentów dotyczące projektu demonstracyjnego ogrodu klimatycznego. Wypracowane koncepcje ogrodu, są elementem planu działania na rzecz adaptacji i mitygacji zmian klimatu, jaki członkowie poznańskiego zespołu TeRRIFICA wypracowali wraz z interesariuszami. Wspomniany ogród, będzie inwestycją realizowaną na terenie Collegium Geographicum UAM, która ma zarówno uczyć rozwiązań klimatycznych jak i tworzyć miejsce integracji studentów. Dodatkowo podczas wystawy zaprezentowano inne osiągnięcia projektu TeRRIFICA takie jak plan adaptacji do zmian klimatu dla aglomeracji poznańskiej, publikacje naukowe, oraz narzędzie do mapowania zmian klimatu mapujklimat.terrifica.eu.

Images

Documents

No items found

Links

No items found

Categories