Contact person:
Paweł Churski
chur@amu.edu.pl

Pilot region

Aglomeracja Poznańska

Aglomeracja Poznańska

Aglomerację poznańską tworzy miasto centralne Poznań wraz z 17 sąsiadującymi gminami powiatu poznańskiego. Obejmuje ona powierzchnię 2 161,8 km², którą zamieszkuje około 1 000 000 osób. Sytuacja ekonomiczna aglomeracji jest stabilna, o czym świadczy bardzo niski poziom bezrobocia.

Miasto Poznań stanowi również jeden z najlepiej rozwiniętych ośrodków naukowych w Polsce. Aglomeracja poznańska należy do najszybciej rozwijających się obszarów Polski, czemu towarzyszy wyjątkowo intensywnie zachodzący proces suburbanizacji, niosący ze sobą dynamiczne zmiany m.in. w zakresie natężenia migracji mieszkańców wewnątrz aglomeracji, co z kolei wiąże się z rozwojem infrastruktury oraz intensyfikacją ruchu drogowego.  Aglomeracja poznańska charakteryzuje się również wysokim udziałem obszarów cennych przyrodniczo (28% powierzchni jest prawnie chroniona).

Bardzo ważnym elementem przyrodniczym jest dolina rzeki Warty, stanowiąca zasadniczy składnik niebieskiej infrastruktury regionu. Miasto Poznań ściśle współpracuje z sąsiadującymi gminami w ramach realizacji wspólnej strategii rozwoju oraz współtworzenia szeregu polityk sektorowych dotyczących m.in. problemów społecznych, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, adaptacji i mitygacji do zmian klimatu, ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarki wodami opadowymi.

News

TeRRIFICA reprezentowana na Seminarium GAP – Kolegium Gospodarki i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbywającym się w dniach 17-19 stycznia 2020 w Zakopanem

Read more 15 lutego, 2020 TeRRIFICA Pilot Regions news

TeRRIFICA reprezentowana na Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej (MUG) pod hasłem: Natural Disasters, Marginalized Regions and Labor Migration w Nepalu

Read more 9 stycznia, 2020 TeRRIFICA Pilot Regions news

Aktualny stan działań na rzecz adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu w Aglomeracji Poznańskiej

Read more 9 stycznia, 2020 TeRRIFICA Pilot Regions news

TeRRIFICA na Kongresie Polityki Miejskiej w Kielcach

Read more 22 listopada, 2019 TeRRIFICA Pilot Regions news

CIRCE2020 – International Conference „MAKE IT CIRCULAR! Application of LCA and LCC analytical tools in Circular Economy”

Read more 15 października, 2019 TeRRIFICA Pilot Regions news

TeRRIFICA elementem budowania wizji UAM jako Uniwersytetu Zaangażowanego w roku akademickim 2018/2019

Read more 30 września, 2019 TeRRIFICA Pilot Regions news

2nd International Conference “Environment at CrossrOads: SMART approaches for a sustainable future – ECOSMART”

Read more 19 września, 2019 TeRRIFICA Pilot Regions news

XVII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB)

Read more 26 czerwca, 2019 TeRRIFICA Pilot Regions news

TeRRIFICA w wydarzeniach organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Read more 5 czerwca, 2019 TeRRIFICA Pilot Regions news

Events

Warsztat konsultacyjny z interesariuszami z Aglomeracji Poznańskiej

Read more 10 września, 2019