Contact person:
Paweł Churski
chur@amu.edu.pl

Pilot region

Aglomeracja Poznańska

Aglomeracja Poznańska

Aglomerację poznańską tworzy miasto centralne Poznań wraz z 17 sąsiadującymi gminami powiatu poznańskiego. Obejmuje ona powierzchnię 2 161,8 km², którą zamieszkuje około 1 000 000 osób. Sytuacja ekonomiczna aglomeracji jest stabilna, o czym świadczy bardzo niski poziom bezrobocia.

Miasto Poznań stanowi również jeden z najlepiej rozwiniętych ośrodków naukowych w Polsce. Aglomeracja poznańska należy do najszybciej rozwijających się obszarów Polski, czemu towarzyszy wyjątkowo intensywnie zachodzący proces suburbanizacji, niosący ze sobą dynamiczne zmiany m.in. w zakresie natężenia migracji mieszkańców wewnątrz aglomeracji, co z kolei wiąże się z rozwojem infrastruktury oraz intensyfikacją ruchu drogowego.  Aglomeracja poznańska charakteryzuje się również wysokim udziałem obszarów cennych przyrodniczo (28% powierzchni jest prawnie chroniona).

Bardzo ważnym elementem przyrodniczym jest dolina rzeki Warty, stanowiąca zasadniczy składnik niebieskiej infrastruktury regionu. Miasto Poznań ściśle współpracuje z sąsiadującymi gminami w ramach realizacji wspólnej strategii rozwoju oraz współtworzenia szeregu polityk sektorowych dotyczących m.in. problemów społecznych, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, adaptacji i mitygacji do zmian klimatu, ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarki wodami opadowymi.

News

Edukacja dla klimatu: Zagrajmy w zielone!

Read more 20 grudnia, 2022 TeRRIFICA Pilot Regions news

Prezentacja koncepcji demonstracyjnego ogrodu klimatycznego UAM

Read more 30 listopada, 2022 TeRRIFICA Pilot Regions news

Spotkanie podsumowujące projekt TeRRIFICA w Aglomeracji Poznańskiej

Read more 28 listopada, 2022 TeRRIFICA Pilot Regions news

Projekt TeRRIFICA prezentowany na webinarze Międzynarodowej Unii Geograficznej

Read more 14 listopada, 2022 TeRRIFICA Pilot Regions news

Doświadczenia i wnioski z projektu TeRRIFICA prezentowane w Łodzi na konferencji POLREG 2022

Read more 27 października, 2022 TeRRIFICA Pilot Regions news

TeRRIFICA prezentowana na konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Meksyku

Read more 14 września, 2022 TeRRIFICA Pilot Regions news

VIII Spotkanie Partnerów Projektu TeRRFIFICA oraz obchody #EUGreenWeek w Poznaniu!

Read more 9 czerwca, 2022 TeRRIFICA Pilot Regions news

Spotkanie Ambasador Wielkiej Brytanii z pracownikami UAM

Read more 18 czerwca, 2021 TeRRIFICA Pilot Regions news

Szkoła Letnia TeRRIFCA #NaszKlimat2030

Read more 18 maja, 2021 TeRRIFICA Pilot Regions news

Nowa publikacja naukowa dotycząca współtworzenia na rzecz klimatu “Cocreation for Climate Change – Needs for Actions to Vitalize Drivers and Diminish Barriers”

Read more 13 maja, 2021 TeRRIFICA Pilot Regions news

Wspieramy opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Metropolii Poznań

Read more 8 marca, 2021 TeRRIFICA Pilot Regions news

Polskie Radio Czwórka: Zmiany klimatyczne na smartfonie? Angażuj się w ich obserwację

Read more 11 lutego, 2021 TeRRIFICA Pilot Regions news

Mapuj Klimat w Aglomeracji Poznańskiej!

Read more 19 stycznia, 2021 TeRRIFICA Pilot Regions news

Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020 w Poznaniu

Read more 21 grudnia, 2020 TeRRIFICA Pilot Regions news

Razem dla klimatu

Read more 1 października, 2020 TeRRIFICA Pilot Regions news

Nowe filmy o projekcie TeRRIFICA i zagadnieniach zmian klimatu

Read more 1 sierpnia, 2020 TeRRIFICA Pilot Regions news

Wywiad w Radiu Afera na temat projektu TeRRIFICA i narzędzia „MapujKlimat”

Read more 6 lipca, 2020 TeRRIFICA Pilot Regions news

TeRRIFICA reprezentowana na Seminarium GAP – Kolegium Gospodarki i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbywającym się w dniach 17-19 stycznia 2020 w Zakopanem

Read more 15 lutego, 2020 TeRRIFICA Pilot Regions news

TeRRIFICA reprezentowana na Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej (MUG) pod hasłem: Natural Disasters, Marginalized Regions and Labor Migration w Nepalu

Read more 9 stycznia, 2020 TeRRIFICA Pilot Regions news

Aktualny stan działań na rzecz adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu w Aglomeracji Poznańskiej

Read more 9 stycznia, 2020 TeRRIFICA Pilot Regions news

TeRRIFICA na Kongresie Polityki Miejskiej w Kielcach

Read more 22 listopada, 2019 TeRRIFICA Pilot Regions news

CIRCE2020 – International Conference „MAKE IT CIRCULAR! Application of LCA and LCC analytical tools in Circular Economy”

Read more 15 października, 2019 TeRRIFICA Pilot Regions news

TeRRIFICA elementem budowania wizji UAM jako Uniwersytetu Zaangażowanego w roku akademickim 2018/2019

Read more 30 września, 2019 TeRRIFICA Pilot Regions news

2nd International Conference “Environment at CrossrOads: SMART approaches for a sustainable future – ECOSMART”

Read more 19 września, 2019 TeRRIFICA Pilot Regions news

XVII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB)

Read more 26 czerwca, 2019 TeRRIFICA Pilot Regions news

TeRRIFICA w wydarzeniach organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Read more 5 czerwca, 2019 TeRRIFICA Pilot Regions news

Events

Seminar and Green Walk with TeRRIFICA

Read more 23 maja, 2022

II Regionalne Warsztaty Konsultacyjne na temat wykorzystania innowacyjnego narzędzia „Mapuj Klimat” w Aglomeracji Poznańskiej

Read more 7 stycznia, 2021

Warsztat konsultacyjny z interesariuszami z Aglomeracji Poznańskiej

Read more 10 września, 2019