Nowa publikacja naukowa dotycząca współtworzenia na rzecz klimatu “Cocreation for Climate Change – Needs for Actions to Vitalize Drivers and Diminish Barriers”

13 maja, 2021

Zespół Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadził badanie mające na celu identyfikację barier, czynników stymulujących i potrzeb związanych z zaangażowaniem różnych partnerów w działania na rzecz klimatu. Materiał badawczy został zebrany podczas Regionalnych Warsztatów Konsultacyjnych TeRRIFICA w Aglomeracji Poznańskiej we wrześniu 2019 r. Wyniki spotkania zostały uwzględnione w oficjalnych raportach przygotowanych przez konsorcjum TeRRIFICA – „Guide on Co-Creation” oraz „Stakeholder Mapping Report” (więcej w zakładce Project Outcomes).

W przeprowadzonym badaniu określiliśmy warunki i przedstawiliśmy zalecenia dotyczące wspierania współtworzenia w zakresie adaptacji i łagodzenia zmian klimatu (CCA&M). Postulując, że niewystarczająca współpraca interesariuszy ujętych w modelu poczwórnej helisy jest istotnym czynnikiem wpływającym na niską skuteczność działań klimatycznych w regionach, w naszym badaniu skupiliśmy się na zidentyfikowaniu rzeczywistego zaangażowania interesariuszy w działania klimatyczne oraz rozpoznaniu potrzeb, barier, a także czynników stymulujących proces współtworzenia. Zidentyfikowane potrzeby i działania potraktowaliśmy jako głębokie punkty dźwigni (ang. deep leverage points) odnoszące się do trzech sfer – wiedzy, wartości i instytucji. Rozpowszechnienie wiedzy o zmianach klimatu poprzez właściwą edukację, priorytetyzacja wyzwań klimatycznych w obecnym systemie wartości oraz zmiany instytucjonalne mają potencjał zwiększenia skuteczności działań klimatycznych podejmowanych przez interesariuszy. Realizacja zidentyfikowanych potrzeb działania wymaga wsparcia instytucji, dzięki którym możliwe jest wypracowanie trwałych ram współpracy różnych partnerów.

Naszym zdaniem studium przypadku dotyczące Aglomeracji Poznańskiej może być punktem odniesienia dla regionów o podobnym poziomie rozwoju, a zastosowane metody i uzyskane wyniki mogą pomóc lokalnym interesariuszom we współdziałaniu na rzecz klimatu.

Images

Documents

No items found

Links

Categories