Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020 w Poznaniu

21 grudnia, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Wn7MSBF5xFg&t=3s

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od 2018 r. pełni rolę organizatora Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego – wydarzenia adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych. Kongres stanowi doskonałą okazję do wymiany poglądów oraz poszerzenia przez młodzież wiedzy na temat ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii klimatycznych.

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 oraz związane z tym obostrzenia, Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020 odbył się w formacie online. Nagrane wystąpienia ekspertów zostały udostępnione szkołom w formie on-line i stanowią interesujący materiał dydaktyczny.

W ramach wydarzenia prof. Andrzej Mizgajski reprezentujący zespół projektowy TeRRIFICA przygotował wykład, w którym omówił problem zmian klimatu w skali globalnej i lokalnej oraz zidentyfikował wyzwania istotne dla regionu Aglomeracji Poznańskiej. Istotną częścią jego wystąpienia było zwrócenie uwagi na rozwiązania oparte na przyrodzie (ang. nature-based solutions), których wdrażanie na terenach zurbanizowanych może istotnie wspomóc adaptację do zmian klimatu oraz poprawić podaż usług ekosystemowych. Ważnym elementem wykładu było wyjaśnienie celów projektu TeRRIFCA oraz działań podejmowanych w celu mapowania efektów zmian klimatu z wykorzystaniem narzędzia #MapujKlimat (mapujklimat.terrifica.eu).

Images

Documents

No items found

Links

Categories