II Regionalne Warsztaty Konsultacyjne na temat wykorzystania innowacyjnego narzędzia „Mapuj Klimat” w Aglomeracji Poznańskiej

Pracownicy Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych oraz Zakładu Geografii Kompleksowej zorganizowali kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach projektu TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action (Odpowiedzialne badania i innowacje zorientowane terytorialnie i wspierające innowacyjne działania na rzecz klimatu).

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Koalicji ZaZieleń Poznań i Kolektywu Kąpielisko, Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju, Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miasta Poznania, Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej UAM i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematem warsztatów online było wykorzystanie innowacyjnego narzędzia do mapowania efektów zmian klimatu w Aglomeracji Poznańskiej i pozostałych pięciu regionach pilotowych w Europie (więcej informacji na mapujklimat.terrifica.eu) oraz określenie możliwości dotarcia z narzędziem do potencjalnych odbiorców. Podczas spotkania organizatorzy omówili funkcjonalność narzędzia „Mapuj Klimat” opracowanego w formie geoankiety bazującej na tzw. crowd-mappingu – podejściu partycypacyjnym polegającym na zbieraniu informacji generowanych przez społeczeństwo (tłum) w celu rozwiązania przyjętego problemu badawczego.

W czasie dyskusji uczestnicy podali szereg rozwiązań umożliwiających lepszą promocję narzędzia i zmotywowanie mieszkańców naszego regionu do wzięcia udziału w mapowaniu. Zidentyfikowano też kolejne organizacje i instytucje oraz kanały informacyjne, za pomocą których można rozpowszechnić działania projektowe w Aglomeracji Poznańskiej.
Na podstawie rekomendacji uczestników spotkania przygotowane zostały trzy filmy poruszające problem zmian klimatu jako jednego z najpoważniejszych wyzwań ludzkości a jednocześnie zachęcające do włączenia się w akcję mapowania efektów zmian klimatu w ramach projektu TeRRIFICA:
Zmiany klimatu wokół nas. Teoria, praktyka, TeRRIFICA
Siła tłumu, czyli jak mapować klimat w projekcie TeRRIFICA
Mapuj Klimat Challenge! Razem dla klimatu w Aglomeracji Poznańskiej!