Dzień Geografa 2022 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu!

22 kwietnia, 2022

W dniu 22 kwietnia 2022 r. odbyła się kolejna edycja Dnia Geografa na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej i Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Tematyka wydarzenia dotyczyła zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi. W gronie słuchaczy znaczną grupę stanowili uczniowie szkół średnich, studenci oraz pracownicy Uniwersytetu. Obchody Dnia Geografa były również transmitowane przez platformę Youtube. Poniżej zamieszczamy program.

Program

12:00 – Otwarcie
12:10 – dr Piotr Lupa – „MapujKlimat jako cyfrowe narzędzie włączania mieszkańców w zbieranie informacji geograficznej na temat skutków zmian klimatu Wyniki projektu TeRRIFICA”
13:00 – dr Jakub Małecki – O przyszłości lodu na świecie. Czy to naprawdę początek końca?
13:50 – Zakończenie

W ramach wydarzenia dr Piotr Lupa reprezentujący zespół projektowy TeRRIFICA przygotował prelekcję poświęconą wykorzystaniu narzędzia #MapujKlimat (mapujklimat.terrifica.eu) do zbierania informacji geograficznych o miejscach, których zagospodarowanie przestrzenne wzmacnia lub osłabia odporność na zmiany klimatu. Oprócz przedstawienia dotychczasowych wyników mapowania partycypacyjnego w 6. regionach pilotażowych w Europie szczególną uwagę zwrócono na możliwości zastosowania zgromadzonych danych do współtworzenia rozwiązań lokalnych wyzwań klimatycznych z udziałem szerokiego grona partnerów, w tym mieszkańców, studentów, naukowców, przedstawicieli biznesu i władz samorządowych. Podczas prelekcji podkreślona została rola narzędzia #MapujKlimat w pracach nad Planem Adaptacji do Zmian Klimatu dla Metropolii Poznań.

W drugim wystąpieniu dr Jakub Małecki w bardzo ciekawy sposób przedstawił rolę lodu lodowcowego w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Zaprezentowane zostały wyniki badań prowadzonych na stacji UAM na Spitsbergenie ukazujące tempo zaniku lodowców wskutek ocieplenia klimatu, którego dynamika jest szczególnie wyraźna w strefie klimatów zimnych. Oprócz aktualnych serii pomiarowych przedstawiona została prognoza zmian zasięgu lodowców i lądolodów do roku 2100 pokazująca, że nasilenie działań na rzecz klimatu może w istotny sposób przyczynić się do zachowania tych fenomenalnych struktur.

Images

Documents

Links

No items found

Categories