Doświadczenia i wnioski z projektu TeRRIFICA prezentowane w Łodzi na konferencji POLREG 2022

27 października, 2022

Podczas II Polskiej Konferencji Badań Miejskich i Regionalnych, która odbyła się w dniach 23-25 października 2022 roku zaprezentowane zostały doświadczenia i wnioski z projektu TeRRIFICA. Projekt TeRRIFICA oraz nawiązania do niego zostały zaprezentowane w trzech wystąpieniach.

Spotkanie w Łodzi na konferencji POLREG było okazją do wymiany doświadczeń dotyczących terytorium oraz terytorializacji polityki rozwoju. W sesji plenarnej prof. dr hab. Paweł Churski zaprezentował wystąpienie Partycypacja społeczna w diagnozowaniu i planowaniu rozwoju terytorialnego, w którym dzielił doświadczeniami z zastosowania narzędzia crowdmappingu (mapujklimat.terrifica.eu) w przygotowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W sesji Terytorialne podejście do przeciwdziałania zmianom klimatu  zaprezentowane zostały dwa wystąpienia. Pierwszym z nich było wystąpienie zespołu w składzie prof. dr hab. Paweł Churski, dr hab. prof. UAM Katarzyna Fagiewicz, mgr inż. Patryk Kaczmarek; pod tytułem TeRRIFICA – innowacje społeczne w działaniach polityki regionalnej ukierunkowanej na adaptacje i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wystąpienie prezentowało doświadczenia związane z angażowaniem mieszkańców w tworzenie rozwiązań podczas korzystania z narzędzia crowdmappingu oraz spotkań tzw. ‘”living lab”, które mogą pomóc w przeciwdziałaniu i adaptacji zmian klimatu i mogą stanowić elementy polityk klimatycznych. Drugim wystąpieniem był referat dr. hab. prof. UAM Damiana Łowickiego Planowanie adaptacji do zmian klimatu na poziomie ponadlokalnym – przykłady z Wielkopolski. Profesor Damian Łowicki przedstawił doświadczenia w opracowaniu dwóch planów adaptacji do zmian klimatu (dla aglomeracji poznańskiej oraz kalisko-ostrowskiej) podkreślając również wykorzystanie narzędzi i doświadczeń z projektu TeRRIFICA w całym procesie.

Images

Documents

No items found

Links

No items found

Categories