CIRCE2020 – International Conference „MAKE IT CIRCULAR! Application of LCA and LCC analytical tools in Circular Economy”

15 października, 2019

Dnia 15 października 2019 r. przedstawiciele polskiego zespołu realizującego projekt TeRRIFICA (Tomasz Herodowicz, Piotr Lupa, Patryk Kaczmarek) wzięli udział w międzynarodowej konferencji projektu CIRCE2020 poświęconej rozwiązaniom analitycznym w zakresie wprowadzania gospodarki obiegu zamkniętego. Stanowi ona jeden z najważniejszych kierunków zmian systemu gospodarczego, który przyczyni się do zmniejszenia presji człowieka na środowisko przyrodnicze i ograniczenie tempa zmian klimatycznych.

Udział w tym wydarzeniu stanowił bardzo dobrą okazję dla promocji projektu TeRRIFICA, z którym mogli zapoznać się przedstawiciele instytucji naukowych, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej z Austrii, Chorwacji, Polski, Węgier i Włoch.

 

Images

Documents

No items found

Links

No items found

Categories