Aktualny stan działań na rzecz adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu w Aglomeracji Poznańskiej

9 stycznia, 2020

Pobierz raport tutaj.

W raporcie przedstawiono wybrane, istotne studia przypadków stanowiące projekty, programy (dokumenty strategiczne) bądź inicjatywy realizowane na terenie Aglomeracji Poznańskiej w zakresie przeciwdziałania do zmian klimatu i adaptacji do ich skutków. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia współpracy i zaangażowania aktorów z różnych sektorów – nauki, społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych, biznesu. Raport stanowi podsumowanie pierwszego etapu prac nad identyfikacją dobrych i złych praktyk we współdziałaniu na rzecz klimatu.

Dowiedz się więcej na temat Aglomeracji Poznańskiej jako regionie pilotażowym projektu TeRRIFICA – kliknij tutaj.

Images

Documents

No items found

Links

Categories